תכנון אדריכלי ועיצוב פנים: רגן-מיזינסקי – בית פרטי

בית משפ’ כהן- רחובות

תכנון אדריכלי- בית מגורים ברחובות 

שטח המגרש: 414 מ”ר 

שטח הבית: 286 מ”ר 

שלב ביצוע: היתרי בנייה

Skip to content