תכנון ועיצוב פנים: רגן-מיזינסקי

משפ’ מוזס – רחובות 

עיצוב פנים – דירת מגורים ברחובות 

שטח הבית: 80 מ”ר 

שלב ביצוע: מאוכלס

Skip to content