תכנון אדריכלי ועיצוב פנים: רגן-מיזינסקי -שיפוץ בית פרטי

בית משפ’ אזולאי- רחובות 

תכנון אדריכלי ועיצוב פנים – שיפוץ בית מגורים קיים 

שטח המגרש: 473 מ”ר 

שטח הבית: 150 מ”ר 

שלב בנייה: יש היתר!

Skip to content