תכנון אדריכלי ועיצוב פנים: רגן-מיזינסקי – בית פרטי

בית משפ’ חלא-רחובות  

תכנון אדריכלי ועיצוב פנים: רגן-מיזינסקי 

שטח המגרש: 500 מ”ר 

שטח הבית: 250 מ”ר 

שלב ביצוע: בנייה 

Skip to content